3 เหตุผลที่บริษัทปฏิเสธต่ออายุประกันสุขภาพ

3 เหตุผลที่บริษัทปฏิเสธต่ออายุประกันสุขภาพ

เหตุที่บริษัทปฏิเสธต่ออายุประกันสุขภาพ


     การต่ออายุกรณีครบรอบปีกรมธรรม์ (Renewal) โดยปกติบริษัทจะต่อให้เมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ โดยลูกค้าไม่ต้องยื่นเอกสารใดเพิ่มเติม เพียงแค่ชำระเบี้ยให้ตรงกำหนดชำระก็พอ 

แต่ก็มีเหตุที่บริษัทจะไม่ต่ออายุกรมธรรม์ให้เมื่อครบรอบปีกรมธรรม 3 ข้อ ดังนี้ 

  1. มีหลักฐานว่าผู้เอาประกันไม่แถลงข้อความจริงในในคำขอ และเป็นส่วนสำคัญที่อาจจะทำให้รับประกันภัยไม่ได้ หรือเรียกเบี้ยที่สูงขี้น
  2. การเรียกร้องผลประโยชน์โดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์
  3. การเรียกร้องค่าชดเชยการนอนโรงพยาบาล รวมกันทุกบริษัทเกินรายได้ที่แท้จริง

     ดังนั้นถ้าไม่อยากโดนยกเลิกสัญญา ไม่ต่ออายุ ก็แถลงข้อเท็จจริง เช่น อายุ ประวัติสุขภาพ อาชีพ ตามจริง ไม่ทำประกันเพื่อหวังผลประโยชน์จากการเคลม เช่นการทำชดเชยสูงๆ และเคลมบ่อยๆ เกิดความจำเป็น เพื่อได้รับค่าชดเชย ที่เกิดรายได้ที่แท้จริง 

      ถ้าเราสุจริตใจ ทำประกันสุขภาพ เพื่อตอนเจ็บป่วยจริงๆ จำเป็นจริงๆ ไม่ปกปิดข้อมูลอะไร ก็ไม่ต้องกังวลว่า บริษัทประกันจะไม่ต่ออายุกรมธรรม์ให้เลย แม้จะเป็นโรคร้าย โรคเรื้อรังบริษัทก็ต้องต่ออายุให้แน่นอน

     แบบประกันสุขภาพแนะนำ Elite Health และ D Health ประกันสุขภาพเหมาจ่ายวงเงินสูง เหมาะกับค่าใช้จ่ายการรักษาในปัจจุบันที่สุด

Powered by MakeWebEasy.com