สัญญาเพิ่มเติม : ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ เป็นสัญญาเพิ่มเติม ต้องซื้อแนบท้ายสัญญาหลัก (ประกันชีวิต) เท่านั้น ไม่สามารถซื้อแต่ประกันสุขภาพได้
และแนะนำว่า สัญญาหลัก ควรเป็นประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ไม่ควรเป็นประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ (อ่านเพิ่มเติม

ตารางเปรียบเทียบแบบประกันสุขภาพ

แบบประกันสุขภาพ
(ตัวอย่าง)
แยกค่าใช้จ่าย
(แผน 5)
เอ็กซ์ตร้า แคร์
(แผน 4)
เอ็กซ์ตร้า แคร์ พลัส
(แผน 3)
เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า
(แผน 3)
สมาร์ท เฮลท์ดี เฮลท์
(แผน 2)
อีลิท เฮลท์
(แผน 1)
อีลิท เฮลท์
(แผน 2)
ความคุ้มครองผู้ป่วยใน
ค่าห้อง อาหาร บริการพยาบาล /ต่อวัน5,0004,0004,0004,0002,000 จ่ายตามจริง    
(ไม่เกินค่าห้องเดี่ยว
มาตราฐานของรพ
ที่เข้าพักรักษาตัว)
10,00012,000  
ค่าแพทย์ (หมอเยี่ยมไข้) / ต่อวัน1,000เหมาจ่ายแบบมี
Deduct 40,000 บาท

เมื่อมีค่ารักษา
ส่วนที่เกิน
จาก 40,000 บาท
บริษัทจะเหมาจ่าย 80%
(แต่ไม่เกิน 4แสน/ครั้ง)
และลูกค้าร่วมจ่าย 20 %

เหมาจ่ายแบบมี
Deduct 20,000 บาท

เมื่อมีค่ารักษา
ส่วนที่เกิน
จาก 20,000 บาท
บริษัทจะเหมาจ่าย 100%
(แต่ไม่เกิน 5แสน/ครั้ง)

เหมาจ่าย
500,000 บาท/ครั้ง
1,200 จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
ค่าผ่าตัดและหัตถการ100,000จ่ายตามจริง
ค่าวิสัญญีแพทย์9,000
ห้องผ่าตัด ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ผ่าตัด 9,000
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป40,000
ค่ายากลับบ้าน1,0001,0001,0001,0001,500 20,000100,000100,000
ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก 
ค่ารักษาพยาบาล OPD ทั่วไป  - --- - -2,500 บาท/ครั้ง  
(สูงสุด 15 ครั้ง/ปี)

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
ภายใน 24 ชม.

 10,000-10,000 จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง 
ค่าเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน1,000 - 5,000  จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง 
ค่าตรวจนิวิจัยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน
ก่อนและหลังการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
 3,000 - 5,000  10,000จ่ายตามจริง 
ค่ารักษาพยาบาลหลังเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
สำหรับรักษาต่อเนื่องไม่เกิน 30 วัน
นับจากวันที่ออกจากร.พ.
1,000 /ครั้ง
(สูงสุด 2 ครั้ง) 
 10,000จ่ายตามจริง 
ค่า MRI / CT Scan / PET Scan - -จ่ายตามจริง  จ่ายตามจริง 
รักษามะเร็งด้วยยามุ่งเป้า-- จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง 
ล้างไต ฉายแสง คีโม - 60,000/ปี จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง 
ค่ารักษาทันตกรรมจากอุบัติเหตุ จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง 
บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน S.O.S. - จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง 
ผลประโยชน์สูงสุด
ต่อครั้ง หรือ ต่อปีกรมธรรม์
400,000 / ครั้ง
(ไม่นับรวมค่าห้อง)
500,000 ต่อครั้ง
(ไม่นับรวมค่าห้อง)
500,000 ต่อครั้ง
(ไม่นับรวมค่าห้อง)

500,000 บาท/ครั้ง
(ไม่เกิน 1 ล้าน/ปี)
5,000,000 บาท
ต่อครั้ง 
20 ล้านบาท
ต่อปีกรมธรรม์
40 ล้านบาท  
ต่อปีกรมธรรม์
เงื่อนไขอายุที่รับทำ 30 วัน - 69 ปี 30 วัน - 70 ปี 11 ปี - 70 ปี11 ปี - 70 ปี  30 วัน - 70 ปี 11 ปี - 80 ปี 11 ปี - 80 ปี  11 ปี - 80 ปี
รับต่อประกันถึงอายุ80 ปี  81 ปี 81 ปี80 ปี  81 ปี99 ปี  99 ปี  99 ปี  
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกคลิกคลิกคลิกคลิกคลิกคลิกคลิก

รายละเอียด และ เบี้ย ประกันสุขภาพ

Best Seller

เหมาจ่ายที่ดีสุด วงเงินค่ารักษา 20-100 ล้านต่อปี ครอบคลุมทั้งโรคทั่วไป โรคร้าย อุบัติเหตุ เคลื่อนย้ายผู้ป่วย MRI คลอดบุตร ทำฟัน คีโม ฉายแสง ล้างไต ฯลฯ

฿ 18,423 ฿ 18,423

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

เหมาจ่ายครั้งละ 5 ล้านบาท เหมาจ่ายทั้งค่าห้อง ค่ารักษา ไม่ต้องกังวลส่วนต่างเมื่อต้องนอนโรงพยาบาล

฿ 1,796 ฿ 1,796

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

เหมาจ่ายแบบความรับผิดชอบส่วนแรก ของเด็ก 0-10 ปี เหมาจ่ายตั้งแต่ค่าห้อง ค่ารักษา

฿ 2,464 ฿ 2,464

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ลูกน้องแอดมิท รับชดเชยสูงสุด 3,500 บาท ต่อวัน นานสูงสุด 365 วัน ( 0 - 16 ปี )

฿ 1,200 ฿ 1,200

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

เหมาจ่าย สูงสุด 500,000 บาทต่อครั้ง ค่าห้องสูงสุด 4,000 บาทต่อวัน ไม่จำกัดวงเงินต่อปี

฿ 7,943 ฿ 7,943

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

เสริมสวัสดิการ/ประกันสุขภาพทีมีอยู่แล้ว ช่วยจ่ายส่วนเกินค่ารักษาให้ 100% มีความรับผิดชอบส่วนแรก 20,000 บาท

฿ 3,172 ฿ 3,172

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

เสริมสวัสดิการ/ประกันสุขภาพทีมีอยู่แล้ว ช่วยจ่ายส่วนเกินค่ารักษาให้ 80% เหมาะกับเด็กเล็ก 0-10 ขวบ

฿ 1,975 ฿ 1,975

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

ค่าชดเชยขณะนอนโรงพยายาล สูงสุด 10,000 บาท เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา

฿ 1,600 ฿ 1,600

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ค่ารักษาแบบผู้ป่วยนอก วงเงิน 500-3,000 บาท/ครั้ง สูงสุด 30 ครั้งต่อปี

฿ 3,171 ฿ 3,171

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

เหมาจ่าย ค่าห้อง 2,000 บาทต่อวัน วงเงินสูงสุด 1 ล้านต่อปี แต่ยังมีบางหมวดหมู่จำกัดวงเงิน เช่น ค่าแพทย์ ค่ายากลับบ้าน

฿ 10,850 ฿ 10,850

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ประกันสุขภาพแยกหมวดหมู่ค่าใช่จ่าย ทั้งค่าห้อง ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่ารักษาทั่วไป

฿ 4,608 ฿ 4,608

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ค่าห้อง 2,000 บาทต่อวัน เหมาจ่ายครั้งละ 1 แสนบาท สูงสุดปีละ 5 แสนบาท

฿ 8,045 ฿ 8,045

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ดูแลคุณยามพักฟื้น คุ้มครองค่าบริการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน โดยพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล หรือ ผู้ดูแลมืออาชีพ วงเงินสูงสุด 3,000 บาท ต่อวัน รวมสูงสุด 90,000 บาท ต่อปีกรมธรรม์

฿ 924 ฿ 924

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com