ระยะเวลารอคอยคืออะไร?

Waiting Period

ประกันสุขภาพ ทุกแบบ ทุกบริษัท มีระยะรอคอย (Waiting Period)
คือ ระยะเวลาที่ผู้ซื้อประกันแล้ว แต่ยังเคลมประกันไม่ได้ โดยเริ่มนับให้ตั้งแต่วันที่บริษัทคุ้มครอง หรือวันที่อนุมัติกรมธรรม์/กรมธรรม์มีผลบังคับ  หรือในกรณีที่ขาดส่งประกัน ทำให้กรมธรรม์ขาดผลบังคับใช้ เมื่อต้องการต่ออายุกรมธรรม์อีกครั้งจะเริ่มนับระยะเวลารอคอยใหม่ และอาจจะมีการขอตรวจสุขภาพด้วย เพื่อให้บริษัทแน่ใจว่าระยะขาดต่ออายุไปนั้น ลูกค้าไม่ได้เจ็บป่วยหรือเป็นโรคร้ายใดๆ

  • กรณีไม่มีปัญหาสุขภาพก่อนประกัน ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 2-3 วันทำการ และจะเริ่มนับระยะรอคอยตั้งแต่วันที่ทำสัญญาเลยค่ะ
  • กรณีมีปัญหาสุขภาพ โรคประจำตัวก่อนการทำประกัน ต้องขอประวัติการรักษา หรือขอตรวจสุขภาพ ต้องใช้เวลาในการพิจารณานานกว่าปกติ ขึ้นกับประวัตสุขภาพค่ะ อาจจะใช้เวลาถึง 7-30 วันถ้าต้องขอประวัติจากหลายโรงพยาบาล และเมื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ถ้าบริษัทมีข้อเสนอใหม่ให้ลูกค้า เช่น รับทำประกัน แต่ยกเว้นความคุ้มครองสุขภาพที่เป็นมาก่อนทำประกัน หรือขอเพิ่มเบี้ยประกัน จะเริ่มนับระยะรอคอยตั้งแต่วันที่ลูกค้ารับเงื่อนไขของบริษัท แต่ถ้าไม่รับเงื่อนไข บริษัทจะคืนเบี้ยประกันทั้งหมดที่ชำระมาแล้วภายใน 7 วัน

 

ทำไมต้องมีระยะเวลารอคอย?

    บริษัทมีเงื่อนไขข้อยกเว้นในสัญญาว่า "บริษัทไม่คุ้มครองโรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันการตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม" บริษัทจึงกำหนดระยะรอคอยขึ้นมา
    เพราะถ้าลูกคาที่ป่วยอยู่มีแนวโน้นจะเคลมทันทีหลังอนุมัติ ก็คงจะรอถึง 30 วันไม่ได้นั้นเอง หรือ ถ้าลูกค้ามาทำประกันแบบรายเดือน แล้วเคลมได้ทันที และพอเคลมได้ ก็ไม่จ่ายเบี้ยประกันต่อบริษัทประกันก็คงเจ๊ง จริงหรือไม่ค่ะ


ระยะเวลารอคอย

  • ประกันสุขภาพ มี 2 ระยะรอคอย คือ 30 วัน สำหรับโรคทั่วไป และ 120 วันสำหรับโรคระยะก่อโรคนาน เช่น ก้อนเนื้อ มะเร็ง ต้อกระจก ริดสีดวง เป็นต้น
  • ประกันโรคร้าย มีระยะรอคอย ตั้งแต่ 60 - 120 วัน แล้วแต่แบบประกัน
  • ประกันอุบัติเหตุ จะไม่มีระยะเวลารอคอย เพราะ อุบัติเหตุนั้นไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 

Powered by MakeWebEasy.com