โรคที่ประกันไม่คุ้มครอง

โรคที่ประกันไม่คุ้มครอง

โรคที่ประกันไม่คุ้มครอง โรคบางโรคเป็นแบบยังสามารถทำประกันสุขภาพได้ แต่ยกเว้นความคุ้มครองโรคนั้นๆและอาการที่เกี่ยวเนื่องไป แต่บางโรคเป็นแล้วหมดสิทธิ์ทำประกันสุขภาพ รวมถึงประกันชีวิตไปเลยก็มี

  • โรคที่เป็นมาก่อนทำประกันและยังไม่หายขาด : เช่น ริดสิดวง กระเพาะอักเสบ ทอนซิลอักเสบ ปอดอักเสบ ฯลฯ จะพิจารณาจากระยะเวลาที่เป็นโรคมาส่วนใหญ่ถ้าไม่ถึง 5 ปี หรือ เพิ่มหายไม่นาน บริษัทจะไม่คุ้มครองโรคและอาการนั้นๆ เพราะว่า อาจจะยังหายไม่ขาด มีโอกาสเป็นอีกได้ แต่เมื่อผ่านเวลาไป 2-3 ปี ถ้าไม่มีอาการแล้ว มั่นใจว่าหายขาดแล้ว สามารถยื่นให้บริษัททบทวนเงื่อนไขได้
  • โรคประจำตัวที่เป็นมาก่อนทำประกัน เช่น โรคหอบหืด โรคเก๊าท์ ก้อนที่เต้านม เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ โรคกระเพรา โรคความดัน ก็จะรับประกัน แบบยกเว้นโรคนั้นๆไป แต่บางโรคก็ไม่รับทำประกันไปเลย เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง เบาหวาน SLE ความจำเสื่อม 
  • โรคที่เป็นมาแต่กำเนิด เช่น G6PD ก็จะรับประกันแบบยกเว้นความคุ้มครองโรคนั้นๆไปเช่นกัน 
  • โรคติดต่อทางเพศ เช่น HIV นั้น ถ้าเป็นก่อนทำประกันจะไม่สามารถรับประกันได้ แต่ถ้าเป็นหลังประกันแล้วก็จะไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายการรักษา เป็นข้อยกเว้นทั่วไป 1 ใน 26 ข้อ ตามกฏหมายกำหนด


ดังนั้นถ้าอยากทำประกันชีวิต / สุขภาพ แบบอนุมัติผ่านง่ายๆ ก็ต้องทำตอนแข็งแรงค่ะ บริษัทจะไม่มีการขอให้ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน แต่ถ้ามีประวัติการรักษา หรือมีโรคประจำตัว บริษัทอาจขอตรวจสุขภาพ ขอประวัติการรักษามาพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อออกเงื่อนไขพิเศษให้ลูกค้าค่ะ 


Powered by MakeWebEasy.com