Best Seller

ดี แคร์ (D Care)

คุณสมบัติสินค้า:

เพราะเราแคร์... เราจึงให้คุณเลือก ความคุ้มครองและกลุ่มโรคร้ายแรงที่คุณกังวลเองได้ จึงออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถเลือกรับความคุ้มครอง ในกลุ่มโรคร้ายแรงที่กังวลได้อย่างตรงใจ

เพศ

กลุ่มโรคร้ายแรง

ระยะโรคร้ายแรง

ตัวอย่างอายุ

จุดเด่น

 • เพราะเราแคร์... เราจึงให้คุณเลือก ความคุ้มครองและกลุ่มโรคร้ายแรงที่คุณกังวลเองได้
  จึงออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถเลือกรับความคุ้มครอง ในกลุ่มโรคร้ายแรงที่กังวลได้อย่างตรงใจ
 • แคร์กันไปยาวๆ ให้ความคุ้มครองถึง อายุ 81 ปี
 • เลือกแคร์ผลประโยชน์สูงสุด 200%
 • เลือกกลุ่มโรคร้ายแรงที่กังวลได้ตามความต้องการ
  - กลุ่มโรคมะเร็ง
  - กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ
  - กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท และกล้ามเนื้อ
  - กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ
  - กลุ่มโรคอื่นๆ หรือกลุ่มโรคยอดฮิต
 • เลือกแผนความคุ้มครองระยะโรคร้ายได้เอง ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นต่อเนื่องจนถึงระยะรุนแรง หรือระยะรุนแรงเพียงอย่างเดียว

 

แผนความคุ้มครอง

หลักเกณฑ์การรับประกัน

 • อายุเริ่มของผู้ขอเอาประกันภัย : 30 วัน – 70 ปี คุ้มครองถึงอายุ 81 ปี (แต่ไม่เกินความคุ้มครองของแบบประกันภัยหลัก)
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำของแต่ละกลุ่มโรคร้ายแรง :
  - สำหรับความคุ้มครองกลุ่มโรคร้ายแรงระยะรุนแรง : 500,000 บาท (รวมทุกกลุ่มโรค สูงสุด 10,000,000 บาท)
  - สำหรับความคุ้มครองกลุ่มโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง : 250,000 บาท (รวมทุกกลุ่มโรค สูงสุด 2,500,000 บาท)
 • การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน (เป็นไปตามแบบประกันภัยหลัก)

สนใจทำประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุ
  
 • แจ้ง เพศ / ปีเกิด / โรคประจำตัว(ถ้ามี) เพื่อคำนวณเบี้ยประกัน
 • ติดต่อตัวแทน  LINE ID : @A.MTL (https://bit.ly/A-MTL)

 
 1. กลุ่มโรคมะเร็ง 
  1. ระยะเริ่มต้น  - มะเร็งระยะลุกลาม
  2. ระยะรุนแรง - มะเร็งระยะลุกลาม
 2. กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ
  1.  ระยะเริ่มต้น
   • การใส่เครื่องกําหนดจังหวะการเต้นของหัวใจ
   • การตัดเยื่อหุ้มหัวใจ
   • การใส่เครื่องกระตุกหัวใจ
   • โรคกล้ามเนื้อหัวใจระยะเบื้องต้น
   • การซ่อมแซมตกแต่งหรือผ่าตัดลิ้นหัวใจ โดยผ่าตัดผ่านทางเส้นเลือด
   • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจหรือซ่อมแซมเครื่องมือโดยผ่าตัดผ่านทางเส้นเลือด
   • โรคหลอดเลือดหัวใจ ที่รักษาโดยการใช้ยา
   • โรคหลอดเลือดใหญ่โป่งพองแบบไม่แสดงอาการ
   • การผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่แบบส่องกล้อง
   • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ
  2. ระยะรุนแรง
   • การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
   • กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
   • การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ
   • โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
   • การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า
 3.  กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ
  1. ระยะเริ่มต้น 
   • โรคหอบหืดระดับรุนแรง
   • การผ่าตัดตับ
   • การผ่าตัดแก้ไขระบบท่อน้ําดี
   • การผ่าตัดไตหนึ่งข้าง
   • ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ําและเรื้อรัง
  2. ระยะรุนแรง
   • โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย
   • โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
   • ตับวาย
   • โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต
   • โรคถุงนําในไต
   • การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
   • โรคตับอักเสบเรื้อรังจากระบบภูมิคุ้มกันต่อต้านตนเอง
   • ไตวายเรื้อรัง
   • ตับแข็ง
 4. กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
  1. ระยะเริ่มต้น
   • โรคไข้สมองอักเสบที่สามารถรักษาได้หายขาด
   • การผ่าตัดใส่เครื่องมือระบายน้ําโพรงสมอง
   • โรคพาร์กินสันระยะแรก
   • การสูญเสียแขนหรือขา
   • โรคปลายประสาทอักเสบ
   • โรคเยื่อหุ้มสมองและ ไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
   • โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากวัณโรค
   • โรคโปลิโอ
   • การผ่าตัดกระดูกสันหลังคดที่ไม่ทราบสาเหตุ
  2. ระยะรุนแรง
   • โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์
   • ภาวะอะแพลลิก
   • เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
   • สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
   • การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง
   • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
   • โรคเซลล์ประสาทสังการเสื่อม
   • โรคกล้ามเนื้อลีบ
   • อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา
   • โรคอัมพาตครึ่งซีก
   • การผ่าตัดสมอง
   • โรคพาร์กินสัน
   • โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
   • โรคก้านสมองเสื่อม
   • โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด
   • โรคระบบประสาทมัลติเพิล สะเคลอโรสิส
   • การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน
   • โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม
     
 5. กลุ่มโรคอื่นๆ
  1. ระยะเริ่มต้น
   • ภาวะสูญเสียการได้ยินบางส่วน
   • การเจาะคอถาวร - แผลไหม้เล็กน้อย
   • การสูญเสียการดํารงชีพอย่างอิสระ (ระยะเบื้องต้น)
   • ภาวะต่อมหมวกไตบกพร่องเรือรัง (โรคแอดดิสัน)
   • การติดเชื้ออีโบล่า - โรคไข้เลือดออก
  2. ระยะรุนแรง
   • ตาบอด
   • การสูญเสียการได้ยิน
   • การสูญเสียความสามารถในการพูด
   • โรคเอดส์/เอชไอวีจากการถ่ายเลือดหรือจากการทํางาน
   • เชื้อเอดส์/เอชไอวี ซึ่งเป็นผลมาจากการทําร้ายร่างกายหรือการกระทําชําเราทางเพศ
   • โรคลําไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง
   • การถูกตัดขาหรือแขน
   • แผลไหม้ฉกรรจ์
   • ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง
   • โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย
   • การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
   • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงรุนแรง
   • โรคเท้าช้าง
   • เนื้องอกต่อมหมวกไตชนิดฟีโอโคร โมไซโตมา
   • โรคระยะสุดท้าย
   • ไตอักเสบลูปส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปส อิริเธมาโตซูส
   • โรคครอยตส์เฟลดต์จาคอบ
   • โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม
 6. กลุ่มโรคยอดฮิต
  1. ระยะเริ่มต้น
   • โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม
   • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ
   • โรคหลอดเลือดหัวใจ ที่รักษาโดยการใช้ยา
   • การผ่าตัดใส่เครื่องมือระบายน้ําโพรงสมอง
   • การผ่าตัดไตหนึ่งข้าง
  2. ระยะรุนแรง
   • โรคมะเร็งระยะลุกลาม
   • การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
   • กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
   • โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
   • ไตวายเรื้อรัง
   • การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
   • โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด

 
สนใจทำประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุ
  

 • แจ้ง เพศ / ปีเกิด / โรคประจำตัว(ถ้ามี) เพื่อคำนวณเบี้ยประกัน
 • ติดต่อตัวแทน  LINE ID : @A.MTL (https://bit.ly/A-MTL)


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้