ส่งประกันต่อไม่ไหว ทำยังไงดี

ส่งประกันต่อไม่ไหว ทำยังไงดี

อย่าปล่อยทิ้งไปเฉยๆ เด็ดขาด กรมธรรม์ของคุณมีค่า
สามารถเลือกวิธีต่างๆ ต่อไปนี้

1. เวนคืน หรือ ยกเลิกธรรม์ ประกันชีวิตทั้งแบบตลอดชีพ ออมทรัพย์ บำนาญ มันมีมูลค่าสะสม ไม่ใช่แต่ประกันออมทรัพย์อย่าที่หลายๆคนเข้าใจว่าแบบอื่นเป็นเบี้ยทิ้ง ไม่จริงเลย ถ้าคิดจะยกเลิกให้แจ้งบริษัท ขอเวนคืนได้

2. การใช้แบบขยายเวลา “ทุนประกันภัยเท่าเดิม แต่ระยะเวลาคุ้มครองจะเปลี่ยนแปลง” เช่น สัญญาตอนแรก ทำทุนไว้ 5 ล้าน คุ้มครอง 20 ปี พอขอใช้ขยายเวลา กลายเป็นทุน 5 ล้านเท่าเดิม แต่คุ้มครองให้แค่ 10 ปี ( ต้องดูตารางในกรมธรรม์ )

3. การใช้เงินสำเร็จ “ลดทุนประกัน แต่ระยะเวลาคุ้มครองเท่าเดิม” เช่น สัญญาตอนแรก ทำทุนไว้ 5 ล้าน คุ้มครอง 20 ปี พอขอใช้เงินสำเร็จ กลายเป็นเหลือทุน 2 ล้าน แต่คุ้มครองเท่าเดิม 20 ปี ( ต้องดูตารางในกรมธรรม์ )

4. กู้กรมธรรม์ตัวเองได้ จำนวนเงินกู้ต้องไม่เกินมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์  และต้องนึกถึงการชำระคืนด้วย เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อาจส่งผลต่อวงเงินเอาประกันและความคุ้มครองได้ และหากเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยที่ค้างจ่ายมีจำนวนมากกว่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มีอยู่ จะมีผลให้กรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนวันครบกำหนดหรืออาจส่งผลให้เงินผลประโยชน์ที่จะได้รับตามกรมธรรม์ลดลงตามจำนวนหนี้ที่ค้างจ่าย

Powered by MakeWebEasy.com