D HEALTH ... มีเงื่อนไขอะไรซ้อนอยู่

D_health

  1. D Health มี 2 แผน ความคุ้มครอง คือ
   1. วงเงิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง
   2. วงเงิน 5 ล้านบาทต่อครั้ง ( ย้ำว่า ต่อครั้ง นะคะ )
  2. การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้ง : ไม่จำกัดจำนวนครั้งการเข้ารักษาต่อปีค่ะ แต่จะมีเงื่อนไข การนับโรคต่อเนื่อง การรักษาในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง ให้รวมถึงการต้องอยู่ในโรงพยาบาลสองครั้งหรือมากกว่า ด้วยสาเหตุหรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาล แต่ละครั้งห่างกันไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย

  3. ค่าห้อง ค่าอาหาร บริการพยาบาล ต้องไม่เกินราคาห้องเดี่ยวมาตราฐาน : คือราคาห้องเดี่ยวเริ่มต้นของโรงพยาบาลนั้นๆ ไม่มีเพดานค่าห้อง ตัวอย่างเช่น ค่าห้องร.พ. บํารุงราษฎร์ เรียก ห้องเตียงเดี่ยวธรรมดา ราคา 12,850 ต่อวัน ร.พ.กรุงเทพ เรียก ห้อง Standard ราคา 11,300 บาทต่อวัน  แต่ละโรงพยาบาลมีชื่อเรียกต่างกันไป ให้ยึดห้องเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาลนั้นๆ

  4. ค่ารักษา ค่าผ่าตัด ค่าแพทย์ : อยู่ในหมวดเหมาจ่ายทั้งหมด จ่ายตามจริง ตามความจำเป็นทางการแพทย์

  5. รายการใดบ้างที่เบิกไม่ได้ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker, อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย อุปกรณ์เทียม เช่น เครื่องช่วยฟัง แว่นตา เลนส์ ,เครื่องช่วยหายใจ, อวัยวะเทียม เช่น แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม

  6. ค่ายากลับบ้านตามความจำเป็นทางการแพทย์ไม่เกิน 7 วัน วงเงินไม่เกิน 20,000 บาทต่อการเข้ารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

  7. อุบัติเหตุ หากเป็นผู้ป่วยใน คุ้มครองให้ตามเงื่อนไขวงเงินของสัญญา ส่วนเป็นผู้ป่วยนอก ไม่คุ้มครองให้

  8. OPD หรือ ผู้ป่วยนอก ก็ไม่คุ้มครองเช่นกัน โดยสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ คลิก

  9. เมื่ออยู่ต่างประเทศ จะคุ้มครองกรณีได้รับบาดเจ็บทางร่างกายจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ฉุกเฉินอันตรายถึงชีวิต และต้องอยู่ภายใน 90 วันแรกของการเดินทางออกนอกประเทศไทยแต่ละครั้ง

  10. คุ้มครองการผ่าตัดหรือหัตถการแบบผู้ป่วยนอก ( 21 หัตถการ ) เช่น ส่องกล่อง สลายนิ่ว (รายละเอียด คลิก)

 

 1. ความรับผิดชอบส่วนแรก หรือ Deductible คือ ค่าใช้จ่ายส่วนแรกที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบเอง จะจ่ายเอง หรือจะนำไปเบิกกับสวัสดิการประกันอื่นที่มี่อยู่ เช่น ประกันสังคม ประกันกลุ่มของบริษัท ประกันสุขภาพส่วนบุคลลอีกเล่มจะเป็นของเมืองไทยหรือบริษัทอื่นก็ได้

 2. ตัวอย่างเช่น เลือก D 30,000 บาท  เมื่อบิลค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวม 50,000 บาท ดีเฮลท์จ่ายให้ 20,000 บาท ส่วน 30,000 บาทต้องจ่ายเองหรือเบิกประกันอื่น

 3. เมื่อเป็นการรักษาต่อเนื่องหลังออกจากโรงพยาบาลไม่ถึง 90 วัน และต้องกลับไปรักษาโรคเดิม อาการเดิม จะไม่ต้องเสีย Deduct อีก เพราะยังถึงว่าเป็นครั้งเดียวกัน

 4. เมื่อเลือกแบบมีความรับผิดชอบ และต้องการเปลี่ยนเป็นแผน ไม่มีความรับผิดส่วนส่วนแรก ทำได้แต่ต้องมีการขอตรวจสุขภาพ พิจารณารับประกันใหม่ นับระยะรอคอยใหม่ แต่ถ้าปรับการไม่มีความรับผิดชอบส่วนแรก เป็นแบบ มี สามารถทำได้เลย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่นับระยะรอคอยใหม่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนมานะคะ โทร 065 846 1996

Powered by MakeWebEasy.com