ประกันสุขภาพ กับ ประกันโรคร้าย ต่างกันยังไง

สุขภาพ vs โรคร้าย

 • ประกันสุขภาพ
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จที่โรงพยาบาลเรียกเก็บ
  • มีทั้งการ Fax Claim และ Direct Claim 
  • ค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด ตามวงเงินของแต่ละแผนก็จะไม่เท่ากัน 
  • คุ้มครองทั้งโรคทั่วไป และโรคร้ายแรง แต่ไม่คุ้มครองโรคและอาการที่เป็นมาก่อนทำประกัน 
  • ไม่คุ้มครองค่าตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีน การคลอดบุตร ทันตกรรม ยกเว้น แบบประกัน Elite Health แผน 2-3 


 • ประกันโรคร้าย
  • คุ้มครองในรูปของสินไหมทดแทน (เงินก้อน) เมื่อตรวจเจอโรคร้าย ตามทุนประกัน และเงื่อนไขของแบบประกัน
  • ไม่ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเมื่อเข้ารักษาตัวด้วยโรคร้ายที่โรงพยาบาล แต่อย่างใด 
  • มีทั้งแบบที่คุ้มครองทุกโรคร้าย แบ่งจ่ายตามระยะโรคร้าย ซีไอ เพอร์เฟค แคร์
  • คุ้มครองเฉพาะโรคในโรคหนึ่ง โรคเดียว คุ้มครองโรคมะเร็ง หรือ คุ้มครองโรคเบาหวาน


รายละเอียด สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทน โทร 065-846-1996 หรือ LINE ID @A.MTL

Powered by MakeWebEasy.com