คุ้มครองโรคเบาหวาน

คุณสมบัติสินค้า:

เบาหวาน เบาใจ ระยะไหนก็พร้อมดูแล คุ้มครองเบาหวาน รวมภาวะแทรกซ้อน สูงสุดถึง 300% รับผลประโยชน์ก้อนแรก เพียงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน ครอบคลุม การสูญเสียอวัยวะจากเบาหวาน เบาหวานขึ้นตา หรือเบาหวานระยะโคม่า

เพศ

อายุ

ทุนประกัน

จุดเด่น
 • คุ้มครองเบาหวาน รวมภาวะแทรกซ้อน สูงสุดถึง 300%
 • รับผลประโยชน์ก้อนแรก เพียงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน
 • ครอบคลุม การสูญเสียอวัยวะจากเบาหวาน เบาหวานขึ้นตา หรือเบาหวานระยะโคม่า
 • รับการฟอกไต ได้นานถึง 10 ปี หากเป็นไตวายระยะสุดท้ายจากเบาหวาน
 • รับผลประโยชน์การเปลี่ยนถ่ายไต และร่างกายปฎิเสธการเปลี่ยนถ่ายไต อย่างละ 50%
 • ทำได้ตั้งแต่อายุ 18 - 60 ปี
 

หลักเกณฑ์การรับประกัน
 • อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย : 18 – 64 ปี และให้ความคุ้มครองถึงอายุ 71 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 100,000 บาทและไม่เกิน 5 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยหลักของแต่ละสัญญา และ จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 3 ล้านบาท
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย : ไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยหลัก
 • การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน ตามกรมธรรม์หลัก
 • การตรวจสุขภาพ : ทุนประกันคุ้มครองโรคเบาหวานมากกว่า 1,500,000 บาท หรืออายุรับประกันมากกว่า 55 ปีขอตรวจสุขภาพ
 • อัตราเบี้ยประกันภัย : เปลี่ยนแปลงไปตามอายุของผู้เอาประกันภัย

สนใจทำประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุ  
 • แจ้ง เพศ / ปีเกิด / โรคประจำตัว(ถ้ามี) เพื่อคำนวณเบี้ยประกัน พร้อม ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อกลับ
 • ติดต่อตัวแทน โทร 065-846-1996 (คุณกุลธิดา) หรือ ทาง LINE ADD : @A.MTL (https://line.me/R/ti/p/%40ayl0510t)

เบี้ยประกัน (รายปี) ***ไม่รวมประกันชีวิต***

Powered by MakeWebEasy.com