สรุปย่อ : ประกันสุขภาพเด็ก 0 - 10 ปี

 

  • ประกันสุขภาพ สมาร์ทเฮล :: เหมาจ่ายวงเงิน 1 ล้าน/ปี สูงสุด 5 แสนต่อครั้ง ค่าห้อง 2,000 บาท/วัน เหมาะเป็นประกันหลัก ทำเป็นเล่มแรก เพราะจ่ายตั้งแต่บาทแรก*
  • ประกันสุขภาพ แยกค่าใช้จ่าย :: แยกหมวดหมู่ค่าห้อง ค่ารักษา ค่าผ่าตัด ค่าห้องสูงสุด 5,000 บาท/วัน เหมาะเป็นประกันหลัก ทำเป็นเล่มแรก เพราะจ่ายตั้งแต่บาทแรก แต่วงเงินค่ารักษาต่อครั้งน้อย*
  • ประกันสุขภาพ D kids Plus :: วงเงินค่ารักษาสูงสุด 5 ล้านบาท/ครั้ง เหมาะเป็นประกันเสริม  ต้องการค่าห้อง ค่ารักษาเพิ่ม เนื่องจากค่าห้อง ค่ารักษาไม่เพียงพอ 
  • ประกันสุขภาพ เอ็กตร้า แคร์ :: วงเงินค่ารักษาสูงสุด 4 แสนบาท/ครั้ง เหมาะเป็นประกันเสริม  ต้องการค่าห้อง ค่ารักษาเพิ่ม เนื่องจากค่าห้อง ค่ารักษาไม่เพียงพอ* 
  • ประกันสุขภาพ วงเงินแน่นอน :: ชดเชยรายวัน สูงสุด 3,500 บาท/วัน (เลือกทำได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่างชดเชย กับ ค่ารักษาพยาบาล) ไม่สามารถทำทั้ง 2 อย่างได้
  • ประกันสุขภาพ ผู้ป่วยนอก (OPD)  :: วงเงินค่ารักษา 500 - 3,000 /ครั้ง (สูงสุด 30 ครั้งต่อปี) ทำได้ตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป
  • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล :: วงเงินค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 15,000 - 75,000 บาท/ครั้ง
ตัวอย่างแผนประกันสุขภาพเด็ก*
 
ผลประโยชน์/ Benefitแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน    
1. ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล / วัน2,0003,0004,0006,000
2. ค่าแพทย์ตรวจรักษา / วัน1,2001,2001,2001,200
3. ค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด ค่าตรวจวิฉัยต่างๆ จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
4. ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง สำหรับกลับบ้าน 7 วัน1,5001,5001,5001,500
ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยนอก5. ค่าตรวจวินิจฉัย ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
6. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง
สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วันหลัง (ไม่เกิน 2 ครั้ง)
1,0001,0001,0001,000
7. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง 10,00010,00010,00010,00.0
8. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อล้างไต / เคมีบำบัด / ฉายแสงรักษามะเร็ง 60,00060,00060,00060,000
9. ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
ผลประโชยน์สูงสุด 500,000 /ครั้ง  และไม่เกิน 1,000,000 บาท/ปีกรมธรรม์ 
 
เบี้ยโดยประมาณ
ประกันสุขภาพ + ประะกันชีวิต15/15
(เบี้ยประกันรายปี)
อายุชาย/หญิงชาย/หญิงชาย/หญิงชาย/หญิง
0 - 5 ปี49,500 / 42,20058,200 / 50,90060,500 / 53,00071,200 / 63,700
6 - 10 ปี21,600 / 20,00024,500 / 22,20025,000 / 24,40028,800 / 26,000
หมายเหตุ : แบบประกันสุขภาพ สมาร์ทเฮล, เอ็กซ์ตร้า แคร์ และ แยกค่าใช้จ่าย มีเงื่อนไขพ่วงผู้ปกครอง (คุณพ่อ หรือ คุณแม่ ) ต้องทำประกันสุขภาพกับเมืองไทยประกันชีวิต หรือถ้ามีประกันสุขภาพกับเมืองไทยประกันชีวิตอยู่แล้วก็ใช้ได้เช่นกัน

*ประกันสุขภาพทั้งหมด เป็นสัญญาเพิ่มเติม ต้องทำพร้อมสัญญาหลัก ประกันชีวิตด้วย 

รายละเอียดแบบประกัน และ เบี้ยประกัน (ยังไม่รวมเบี้ยประกันชีวิต) ดังนี้

New
Best Seller

เหมาจ่ายแบบความรับผิดชอบส่วนแรก ของเด็ก 0-10 ปี เหมาจ่ายตั้งแต่ค่าห้อง ค่ารักษา

฿ 2,755 ฿ 2,755

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

เสริมสวัสดิการ/ประกันสุขภาพทีมีอยู่แล้ว ช่วยจ่ายส่วนเกินค่ารักษาให้ 80% เหมาะกับเด็กเล็ก 0-10 ขวบ

฿ 1,975 ฿ 1,975

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

เหมาจ่าย ค่าห้อง 2,000 บาทต่อวัน วงเงินสูงสุด 1 ล้านต่อปี แต่ยังมีบางหมวดหมู่จำกัดวงเงิน เช่น ค่าแพทย์ ค่ายากลับบ้าน

฿ 10,850 ฿ 10,850

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ประกันสุขภาพแยกหมวดหมู่ค่าใช่จ่าย ทั้งค่าห้อง ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่ารักษาทั่วไป

฿ 4,608 ฿ 4,608

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ลูกน้องแอดมิท รับชดเชยสูงสุด 3,500 บาท ต่อวัน นานสูงสุด 365 วัน ( 0 - 16 ปี )

฿ 1,200 ฿ 1,200

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ค่ารักษาแบบผู้ป่วยนอก วงเงิน 500-3,000 บาท/ครั้ง สูงสุด 30 ครั้งต่อปี

฿ 3,171 ฿ 3,171

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เจ็บมาจ่ายไปไม่ยุ่งยาก ให้ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ 150,000 บาท ไม่ต้องสำรองจ่าย

฿ 900 ฿ 900

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงมากถึง 12 โรค การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร การเสียชีวิต และผลประโยชน์รายวันขณะนอนรพ.

฿ 2,427 ฿ 2,427

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)ประกันชีวิตแนะนำสำหรับเด็กเล็ก

Best Seller

ทำได้ตั้งแต่ อายุ 1 ปี - 65 ปี เบี้ยประกันไม่แพง ไม่มีเงินคืนระหว่างสัญญา

฿ 8,296.50 ฿ 8,296.50

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

ทำได้ตั้งแต่ อายุ 30 วัน - 70 ปี สร้างหลักประกันเงินล้าน ให้กับครอบครัวได้สบายๆ หรือจะซื้อพ่วงประกันสุขภาพก็ได้ต่ออายุยาวๆถึงอายุ 99 ปี

฿ 3,262 ฿ 3,262

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 70 ปี ส่งเบี้ยเพียง 7 ปี รับเงินคืน 1% ตลอดชีพถึงอายุ 99 ปี

฿ 16,746 ฿ 16,746

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 60 ปี คุ้มครองชั่วระยะเวลา 15 ปี เบี้ยเริ่มต้น 200 บาท ครบสัญญาไม่มีเงินคืน

฿ 246 ฿ 246

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

สนใจทำประกันชีวิต / สุขภาพ / โรคร้าย / อุบัติเหตุ และรับโปรโมชันต่างๆ ติดต่อตัวแทนได้เลย
โทร 065 846 1996 หรือ   
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้