Best Seller

อีลิท เฮลท์ (Elite health)

คุณสมบัติสินค้า:

เหมาจ่ายที่ดีสุด วงเงินค่ารักษา 20-100 ล้านต่อปี ครอบคลุมทั้งโรคทั่วไป โรคร้าย อุบัติเหตุ เคลื่อนย้ายผู้ป่วย MRI คลอดบุตร ทำฟัน คีโม ฉายแสง ล้างไต ฯลฯ

อายุ

แผน

 

 

จุดเด่น

 • คุ้มครองผู้ป่วยใน ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ทั้งค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ ค่าปลูกถ่ายอวัยวะ 
 • คุ้มครองแบบฉุกเฉิน คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน ทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาทางทันตกรรม ค่าบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน เป็นต้
 • คุ้มครองผู้ป่วยนอก คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในฐานะ ผู้ป่วยนอก ทั้งค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์ ค่าแพทย์วินิจฉัยขั้นสูง  ค่าเคมีบำบัด ค่าล้างไต เป็นต้น
 • คุ้มครองค่ารักษาพยายาล คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ทั้งค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าฉีดวัคซีน ค่ารักษาทางทันตกรรม ค่ารักษาทางสายตา การคลอดบุตรรวมถึงแพทย์ทางเลือก เช่นการฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด กระดูกและกล้ามเนื้อบำบัด และการจัดกระดูก (กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 3 หรือ 4)
 • รับผลประโยชน์สูงสุด รับผลประโยชน์กรณีบาดเจ็บ เจ็บป่วยสูงสุด 100 ล้านบาท ต่อปี
 • คุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก  โดยสามารถเลือกแผนความคุ้มครองได้ 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ประเทศไทย ทวีปเอเชียทั่วโลกยกเว้นอเมริกา และทั่วโลก

 

หลักเกณฑ์การรับประกัน

 • อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย  : 11 ปี – 80 ปี และให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
 • การชำระเบี้ยประกันภัย  : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน (เป็นไปตามกรมธรรม์หลัก)
 • สิทธิในการซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ อีลิท เฮลท์ (Elite Health)  : สูงสุด 1 สัญญาเท่านั้น โดยจะต้องเลือกพื้นที่ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้น ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้นจากทั้งหมด 4 พื้นที่ ได้แก่ เฉพาะประเทศไทย, ทวีปเอเชีย, ทั่วโลก ยกเว้น สหรัฐอเมริกา และเกาะเล็กรอบนอกสหรัฐอเมริกา, และทั่วโลก
 • ข้อกำหนด : ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร หรือมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ในประเทศไทยเท่านั้น
 • การตรวจสุขภาพของสัญญาเพิ่มเติม :  บริษัทฯ มีสิทธิให้ผู้เอาประกันภัยแสดงผลการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ
 • สัญญาเพิ่มเติมนี้สามารถซื้อแนบท้ายกับกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น

 

สนใจทำประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุ  

 • แจ้ง เพศ / ปีเกิด / โรคประจำตัว(ถ้ามี) เพื่อคำนวณเบี้ยประกัน พร้อม ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อกลับ
 • ติดต่อตัวแทน โทร 065-846-1996 (คุณกุลธิดา) หรือ ทาง LINE ADD : @A.MTL (https://line.me/R/ti/p/%40ayl0510t)

แผนความคุ้มครอง 

 

 

เบี้ยประกัน (รายปี)  ** ไม่รวมเบี้ยประกันชีวิต **


Powered by MakeWebEasy.com