ประกันสุขภาพกับความคุ้มครอง COVID-19

ประกันสุขภาพกับความคุ้มครอง COVID-19

คำถามยอดฮิต ประกันสุขภาพ คุ้มครอง COVID-19 หรือไม่

คำตอบ : คุ้มครองทุกโรคที่เกิดขึ้นหลังทำประกัน ทั้งโรคทั่วไป โรคร้าย และ โรคระบาด ความคุ้มครองก็ตามเงื่อนไข และวงเงินของแบบประกันสุขภาพตัวนั้นๆ เช่น อีลิท เฮล วงเงิน 20 ล้านต่อปี มีคุ้มครองผู้ป่วยนอกด้วย แต่อย่าง ดีเฮล ไม่ให้ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก ต้องนอนโรงพยาบาลเท่านั้น จริงจะเคลมค่ารักษาได้ 

คุ้มครองไม่ได้ คือ โรคที่เป็นมาก่อนทำประกัน โรคที่เป็นมาแต่กำหนด ดังนั้น ถ้าใครเคยเป็นโรคอะไรมาที่เป็นโรคเรื้อรัง โรคที่ยังไม่หายขาด เช่น ไทรอยด์ นิ่ว หรือ Covid-19 ที่ส่งผลต่อปอด บริษัาทก็จะไม่สามารถคุ้มครองโรค หรืออาการที่มาก่อนประกันได้ค่ะ หรืออาจจะได้ให้ความคุ้มครองแต่ขอเพิ่มเบี้ยประกัน 

ส่วนการฉีดวัคซีน เป็นขอยกเว้นในกรมธรรม์ของประกันสุขภาพในข้อยกเว้นทั่วไป 26 ข้อ ( รายละเอียด ) ดังนั้น การฉีดวัคซีนประกันสุขภาพไม่จ่ายแล้ว อาการแพ้วัคซีนก็จะไม่คุ้มครองให้ด้วย เพราะการฉีดวัคซีนไม่ใช้การเจ็บป่วย เป็นการที่เราสมัครใจรับเอง 

แต่ๆ เมืองไทยประกันชีวิต เพิ่มความคุ้มครองการแพ้วัคซีน ให้ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตที่ทำสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ ตามสิทธิของแบบประกันที่ทำไว้ ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. - 31 ธ.ค. 64 

Powered by MakeWebEasy.com